Droga Braci Zielarska,

Miło nam poinformować, że w dniu 31 marca 2019 r., pomiędzy Polską Izbą Zielarsko-Medyczną oraz Polską Grupą Zielarską sp. z o.o. zostało zawarte porozumienie o współpracy.
Porozumienie ma na celu integrację działań na rzecz jednoczenia i wzmacniania pozycji zielarzy i rynku zielarskiego w Polsce, poprzez podejmowanie wspólnie uzgodnionych inicjatyw.
Już dzisiaj zapraszamy Was do uczestniczenia w naszych wspólnych działaniach.
Zapraszamy do śledzenia naszych fanpage i stron internetowych.