Zarząd Polskiej Izby Zielarsko Medycznej zawiadamia, że dniu 31.03.2019 o godz 15:00  w Zawierciu Hotel Villa Verde ul. Mrzygłodzka 273  odbędzie się  Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Polskiej Izby Zielarsko Medycznej.                                                                                                                                                                                  

 

Porządek Spotkania:

 1. Powitanie Zebranych – prezes Zarządu Anna Bałazy
 2. Przyjęcie porządku Walnego Zgromadzenia
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta
 4. Stwierdzenie ważności zgromadzenia do  podejmowania uchwał w trybie statutowym
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Informacja o podaniu się do dymisji 2 członków Zarządu
 7. Komunikat  Komisji Rewizyjnej z Badania sprawozdania finansowego PIZM za rok 2018

      Omówienie tego sprawozdania

 1. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PIZM za rok 2018
 2. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za rok 2018
 3. Przedstawienie i podsumowanie działalności PIZM w okresie I-XII .2018
 4. Sprawy Różne ( proszę o wcześniejsze ich przygotowanie i zgłoszenie)

 

Obecność obowiązkowa, Bardzo proszę o potwierdzenie uczestnictwa mailem: izbazielarskomedyczna@gmail.com  lub telefonicznie

 

Jeżeli Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 marca 2019  godz 15:00  nie będzie miało zdolności do podejmowania Uchwał w trybie statutowym  Zarząd PIZM  zawiadamia że Walne Zgromadzenie w tzw II terminie odbędzie się dnia 31 marca 2019  godz 15:30 w tym samym miejscu. Ze względu na wagę podejmowanych uchwał  i  spraw podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu  liczymy na Państwa obecność.